duurzaamheisprofiel van de locatie

IVAM, onderdeel van VU-Amsterdam ontwikkelde samen met TNO een instrument om meer grip te krijgen op het brede duurzaamheidsvraagstuk.

 

Interra is licentiehouder van DPL en hanteert dit middel met haar opdrachtgevers om 25 duurzaamheidsaspecten op waarde te schatten, met elkaar in relatie brengen en te adresseren.

Op deze wijze is het mogelijk dat op alle schaalniveau's bestuurders, beleidsmedewerkers en specialisten hun bijdrage kunnen leveren aan het duurzaamheidsdenken- en doen.

 

Door toekenning van relatieve scores kunnen op de People, Planet en Profit terreinen afwegingen plaatsvinden tussen verschillende planconcepten en/of uitwerkingen daarvan.