integratie grond- en beheerexploitatie

Een wezenlijk aandachtspunt bij duurzame gebiedsontwikkeling is financiële toekomstwaarde. Daarbij gaat het om een zorgvuldige afweging van investeringen en kosten van ontwikkeling en realisatie enerzijds, en de opbrengsten, kosten en dekking van beheer, gebruik en  onderhoud anderzijds.

Oplossingen die vroeg of laat leiden tot woonplezier, ondernemersvoordeel, en waardevermeerdering van private en gemeentelijke eigendommen hebben doorgaans de voorkeur.

 

Daarom ontwikkelde interra een rekenmodel om het (contante) exploitatieresultaat van initiële aanlegkosten, grondopbrengsten, beheer- en onderhoudkosten (Life Cycle Costs) en beheeropbrengsten te berekenen. Vervolgens vergelijkt dit model de resultaten met elkaar. Effecten van alternatieve oplossingen kunnen snel en eenvoudig in beeld worden gebracht.