projectleiding realisatie watercampus leeuwarden

Door de gemeente Leeuwarden, de Provincie Fryslân en Wetsus, zal in Leeuwarden met steun van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) de Watercampus worden gerealiseerd op het terrein van de voormalige Atoglasfabriek.
De Watercampus omvat in de eerste fase laboratorium- en onderzoeksfaciliteiten (11.000 m2 BVO) rondom het thema watertechnologie. Aan Interra is opdracht verstrekt voor de projectleiding gedurende de aanbestedings- en voorbereidingsfase. Selectie van de architect en overige adviseurs zal plaatsvinden in oktober 2011. Oplevering van de eerste fase is voorzien uiterlijk medio 2014.