beheer

De maatschappelijke potenties van buitenruimte worden steeds vaker onderkend. Denk aan kansen om de leefbaarheid van een wijk of dorp te vergroten. Of de waardering voor het stadscentrum of de (stads-) natuur. Dat de buitenruimte bijdraagt aan waardeontwikkeling van woningen en vastgoed is een gegeven geworden. Dat geldt ook voor de buitenruimte als ruimte voor systemen voor communicatie en waterberging. Of voor productie van voedsel, grondstoffen en energie.

 

Interra assisteert eigenaren, beheerders en initiatiefnemers bij het ontwikkelen en invoeren van passende concepten vanuit dit maatschappij bewuste rentmeesterschap. Voor visie en strategie tot programmering, organisatie, bedrijfsvoering, contractvorming en actief burgerschap in de buitenruimte.  

 

Ondanks financiële druk op ontwikkel- en beheerbudgetten zien we telkens nieuwe kansen om tot de verbeelding sprekende kwaliteit te leveren en mensen te verleiden tot ontplooiing, initiatieven, deelname en investeringen in het beheer van de publieke ruimte. Zowel buiten als binnen  beheerorganisaties.