openbare ruimte meppel

 

In de periode 2000 - 2002 assisteerde interra de gemeente Meppel bij het ontwikkelen van een beheerteam voor de openbare ruimte. In dit team waren ook de gemeentelijke reinigingstaken en afvalinzameling ondergebracht. Teambuiding, multidiciplinaire aanpak en planmatig werken stonden centraal.

 

Deze aanpak heeft geleid tot:

- extra aandacht en bestuurlijke besluiten op visie en strategie voor de openbare ruimte,

- integrale en meerjarige programma's voor riool- en wegenonderhoud,

- jaarwerkplannen voor uitvoerende teams,

- eerste aanzetten voor bedrijfsmatige sturing op interne werkprocessen,

met een inhaalslag op achterstallig onderhoud en een hogere verzorgingsgraad van wijken, buurten , hoofd- en plattelandswegen als resultaat.