kwaliteitsvisie Raalte

In het voorjaar van 2014 stelde de gemeenteraad van Raalte de integrale visie op de openbare ruimte (IVOR) vast. Daarbij beschouwt zij die buitenruimte als middel om maatschappelijke ontwikkelingen te ondersteunen en om initiatieven van bewoners en ondernemers te faciliteren. IVOR legt nadrukkelijk verbanden tussen die initiatieven, de buitenruimte en gemeentelijke keuzes rond woonzorg-service-zônes, plattelandsontwikkeling, werkgelegenheid, energie-gerelateerde thema’s en dorpsontwikkeling.

 

De raad schetst ook een financieel perspectief met speerpunten als “behoud van kapitaalswaarde”, creatie van levensloopbestendige dorpen, herstel van verouderde buurten, en maatwerk voor plattelandswegen. Krimpende budgetten, integrale budgetfinanciering en bijdragen vanuit aanpalende beleidsprogramma’s zijn belangrijke uitgangspunten. Opvallend detail is de leefbaarheidsreserve ter ondersteuning van bewonersinitiatieven.

 

De gemeente schakelde aXis en interra in bij het opstellen van deze integrale visie. Interra stelde de beheerstrategie en financiële paragraaf op. Het adviesteam werkte nauw samen met bewoners, ondernemers, dorpsverenigingen en maatschappelijke instellingen.