stadsbeheer almere

Sinds 2007 adviseert interra de dienst Stadsbeheer van de gemeente Almere bij het invullen van uiteenlopende opgaven binnen het beheer van de openbare ruimte. Daarbij ligt het accent op beheerbewuste gebiedsontwikkeling en actief burgerschap.

 

Zo vertegenwoordigt interra Stadsbeheer in project- en gebiedsteams voor de ontwikkelling van Almere Poort-DUIN, Almere Oosterwold, en "de wijk voor initiatieven Nobelhorst" in Almere Hout. Interra draagt beheeraspecten aan tijdens interactieve ontwikkel- en ontwerpsessies, voert kwalitatieve en financiële beheertoetsen uit en assisteert bij het maken en toepassen van de "leidraad beheerbewuste gebiedsontwikkeling".

 

Daarnaast adviseert interra bij het invoeren van nieuwe vormen van samenwerking tussen de gemeente, bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Denk daarbij aan het beheer van o.a. stadscentra (beheerconvenant), wijken en buurten (buurtbeheerbedrijf en buurtcoöperatie), parkgebieden (beheerovereenkomst en exploitatiecontract) en bedrijfsterreinen (parkmanagement).