besteksvoorbereiding dorpen wymbritseradiel

Interra civiel heeft voor een aantal "op te kreazjen" dorpen in de gemeente Wymbritseradiel de besteksvoorbereiding uitgevoerd.

 

Voor Oudega, Nijesyl en Osingahuizen zijn bestekken gemaakt incl. de bijbehorende bestekstekeningen. Daar waar nodig heeft interra civiel bodemonderzoeken, constructieberekeningen en terreinmetingen verzorgd.

 

Door de korte lijnen met onze eigen ontwerper, kon de ontwerpfilosofie op de juiste manier technisch uitgewerkt worden (interra heeft het procesmanagement gedaan en ontwerpen gemaakt voor het project "opkreazjen" dorpen Wymbritseradiel, zie ook >>vakgebieden>management>).

 

De bestekken zijn voorzien van een besteksraming. Tevens is de opdrachtgever begeleid in het aanbestedingstraject.

 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden in het dorp Nijesyl heeft interra civiel ook het dagelijks toezicht verzorgd.