civieltechnische projectbegeleiding tadema bedrijven

Tadema Bedrijven heeft interra civiel gevraagd hen te adviseren en te ondersteunen op civieltechnisch gebied bij de voorbereiding en uitvoering van diverse woningbouw- en recreatieprojecten.

Voordat de eerste paal voor de (recreatie)woningen geslagen wordt, is er al een heel traject aan voorbereidende werkzaamheden gepasseerd. Denk aan: ontwerp, bestemmingsplan, kostenraming, vergunningen, besteksvoorbereiding en bouwrijpmaken.

Na oplevering van de woningen komt natuurlijk nog het woonrijpmaken aan bod en de overdracht naar de toekomstige eigenaar cq. beheerder.

De inbreng hierin van interra civiel bestaat o.a. uit de civieltechnische uitwerking en voorbereiding, afstemming en coördinatie, kostenramingen, voortgangsbewaking en toezicht.

 

Enkele actuele projecten zijn:

- Waterpark Oesterdam, Tholen

- Waterpark De Roggebroek, Stavoren

- Gouden Boayum, Heeg

- Waterpark Sneekermeer, Terherne