gebiedsontwikkeling

De ruimtelijke ontwikkeling of herontwikkeling van een gebied dient gebaseerd te zijn op een strategische visie die gedeeld wordt door alle betrokken partijen. Dat lijkt een vanzelf-sprekendheid maar in de dagelijkse praktijk is dat lang niet altijd het geval.
Een visie zonder zicht op uitvoering is geen onderlegger voor gebiedsontwikkeling. Dit vraagt om duidelijkheid in grondposities, noodzakelijke procedures, kosten en baten. Het vraagt ook om een uitvoeringsstrategie, om flexibiliteit en om structuur waarbinnen het traject van ideevorming tot uitvoering en beheer kan worden bestuurd.
Niet het plan zelf maar de wijze waarop de planvorming verloopt het belangrijkste onderdeel van het ontwikkelings-traject. Relevanten partijen dienen daarin een herkenbare rol te waarbij hun wensen, met begrip voor de belangen van de partners, worden gerespecteerd.
Realisatie is pas mogelijk na een degelijke technische en financiële voorbereiding en vormt daarmee een integraal onderdeel van de gebiedsontwikkeling.