belvedèreproject  frederiksoord – wilhelminaoord – boschoord

In opdracht van provincie Drenthe, gemeente Westerveld en Maatschappij van Weldadigheid heeft interra de projectleiding voor deze historische koloniën. Het doel daarbij is om de twee eeuwen oude erfenis van Johannes van den Bosch veilig te stellen, zowel fysiek als wat betreft gedachtegoed. In de eerste vier jaar is een intensief traject van planvorming doorlopen, gericht op restauratie van veel historisch panden, bouw van nieuwe koloniewoningen op de plaats waar deze verdwenen zijn, herstel van landschappelijke en ecologische structuren en versterking van activiteiten die voortkomen uit de sociale ambities van de stichter van deze koloniën.
Frederiksoord – Wilhelminaoord is inmiddels aangewezen als beschermd dorpsgezicht en samen met de zusterkolonie Veenhuizen is het, met bijzondere gedachtegoed van de Maatschappij van Weldadigheid, geplaatst op de voorlopige lijst van, door Nederland bij UNESCO voor te dragen, gebieden als werelderfgoed.
Op basis van het geactualiseerde uitvoeringsplan worden door de drie partners concrete ambities tot 2018 vastgesteld. In dat jaar, waarin de Maatschappij van Weldadigheid 200 jaar bestaat, dienen de doelen van het project voor een belangrijk deel gerealiseerd te zijn en het gedachtegoed veiliggesteld.