herstructurering de bouwen drachten

De Bouwen is een naoorlogse wijk in Drachten, deels met verouderde huurwoningen van twee corporaties en deels met particuliere woningen. In intensief overleg met de corporaties en een bewonerswerkgroep is een wijkvisie opgesteld die de ruimtelijke onderlegger vormt voor de herstructurering van de wijk. Behalve de verbetering en vervanging van woningen betreft deze wijkverbetering de versterking van de stedenbouwkundige structuur, verbetering van de openbare ruimte en het groen en verbetering van de waterhuishouding. Tevens werd de wijk voor de gemeente aandachtsgebied in sociaal- en veiligheidsbeleid.

Momenteel is de herstructurering in volle gang, stap voor stap door uitvoering van deelprojecten in nauwe samenwerking met de corporaties.