lindewijk wolvega

Lindewijk is een relatief grote uitbreidingswijk van Wolvega. Nadat op basis van het stedenbouwkundig plan een stevig landschappelijk casco was gerealiseerd, worden jaarlijks gronden uitgegeven voor projectmatige en particuliere woningbouw. De kwaliteiten van Lindewijk zijn evident door de ontwikkeling van veel natuur, de bijzondere waterhuishouding en allerlei aspecten van duurzaamheid. Ook is er ingezet op meer dan gemiddelde ruimtelijke kwaliteit. Samen met de bouwers en toekomstige bewoners worden bouwplannen voorbereid en op elkaar afgestemd in een kwaliteitsteam. Interra geeft hieraan leiding.