het palet noordwolde

In de actuele transitieperiode vindt herschikking van  maatschappelijke krachten plaats.

Niche-groepen in de markt roeren en organiseren zich en nemen eigen verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen, ondermeer via collectief particuliere opdrachtgever-schap . Om de particulier die haar/zijn eigen recreatiewoning wil realiseren te bedienen concipieerde interra voor LANDgoedPlantontwikkeling recreatieparkje 'het PALET'. Mits spraakmakend kan eenieder hier het recreatieverblijf van zijn/haar dromen bouwen. Het initiatief is genereus ondersteund door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.


zie ook: www.hetpalet-noordwolde.nl