waterfront heeg

Door het atelier Fryslân is in een Masterplan voor het waterfront Heeg opgesteld. Het kent de speerpunten: ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en toeristische bestedingen. Interra leidt het project waarin de gemeente Súdwest Fryslân en marktpartijen de visie uitwerken tot een concreet en uitvoerbaar plan. In lopende intentiefase zijn de inspanningen gericht op de aankoop van de noodzakelijke gronden, de vertaling van de belangen van maatschappelijke organisaties in het dorp, de ruimtelijke kwaliteit van de planuitwerkingen, de uitwerking van de duurzaamheidsambities en de financiële haalbaarheid.
De focus van het plangebied ligt op It Eilân in Heeg, een deel van het dorp, ontwikkeld in de jaren zeventig met verouderde voorzieningen en een lage ruimtelijke kwaliteit. Integrale herstructurering van dit gebied is nodig om het gewenste kwaliteitsniveau te realiseren en om de toekomst van Heeg, een van de belangrijkste watersportdorpen in Fryslân, veilig te stellen.
Het tweede aandachtgebied is de zone tussen het historische dorp en de oevers van het Hegumer Mar (Heegermeer). De ontwikkeling daar is gericht op kwaliteitsverbetering, versterking van voorzieningen en op een functionele en landschappelijke afronding van het watersportdorp.