directievoering de zuidlanden leeuwarden

In samenhang met de aanleg van de Haak om Leeuwarden is aan de zuidzijde van Leeuwarden een nieuwe stadsuitbreiding (530 ha.) in ontwikkeling. De Zuidlanden omvat 6.500 woningen, ca. 200.000 m2 voorzieningen en de daarbij behorende infrastructurele en landschappelijke voorzieningen en ingrepen.

Kenmerk van de Zuidlanden is de opbouw in afzonderlijke “buurtschappen” of dorpjes met elk een eigen identiteit en dorpsvoorzieningen. Daarnaast kent de Zuidlanden een ambitieuze milieudoelstelling. Hiertoe is ondermeer gekozen voor verwarming van de eerste 750 woningen door middel van een biogasinstallatie van de naburige proefboerderij Nij Bosma Zathe.

 

Interra voert de algehele directie over het totale project vanaf de planvorming en de grondverwerving tot de uitgifte van de kavels.