directievoering ontwikkelingsmaatschappij delfzijl

Statutaire directievoering, grondverwerving, procesmanagement PPS voor OMD (Provincie Groningen, Delfzijl, Acantus) in de periode 2001 – 2005.

 

In de stedelijke kern Delfzijl is een grootschalige herstructurering van het woningbestand aan de orde. Doel is het creëren van een aantrekkelijk en gedifferentieerd woonmilieu om de teruggang in het aantal inwoners een halt toe te roepen. In 10 jaar tijd worden 2.000 verouderde woningen gesloopt en in een nieuwe setting circa. 900 gebouwd. Een grootschalige ingreep in de infrastructuur en de gebouwde voorzieningen, gecombineerd met de uitvoering van het Lokaal Sociaal Beleid