vijfsterren hotel langweerder wielen

Voor de initiatiefnemer Rinzema van der Vliet b.v. is het hele traject van de initiatieffase tot en met de planfase van dit project begeleid. Dit project omvat een bijzonder hotel aan de A7 bij Joure met uitzicht over de Langweerder Wielen. Inbo en NoordPeil hebben een concept uitgewerkt waardoor het hotel zich volledig voegt in de ruimtelijke contour van de snelweg, waardoor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied meer dan behouden blijft.

Het hotel vormt een combinatie met een hoogwaardige medische kliniek en zal qua investeringen, werkgelegenheid en bestedingen een substatiele bijdrage leveren aan de regionale economie.