omgevingsrecht

Het ruimtelijk recht is in beweging. De afgelopen jaren is het werkveld sterk veranderd door onder andere de Crisis- en herstelwet (Chw) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe Omgevingswet.

Voor overheden en marktpartijen is het door al deze veranderingen vaak lastig de juiste en snelste weg te vinden om projecten te realiseren of bestaande kwaliteiten op een goede wijze te beheren.

De adviseurs van interra hebben het overzicht nog wel. Zij zijn in staat tezamen met u een traject uit te zetten waardoor onnodig tijdsverlies in processen en procedures wordt voorkomen en waarbij er doelgericht wordt gewerkt. De adviseurs doen dit vanuit het besef dat procedures vaak sneller en soepeler kunnen worden doorlopen dan momenteel gebeurt. Dit laten wij graag ook zien bij uw project.

Door tijdig aandacht te besteden aan de juridische procedures (vergunningenmanagement), de vereiste onderzoeken (onderzoeksmanagement) en de juiste processen (procesmanagement) kunnen de kosten worden gedrukt en kunnen teleurstellingen worden voorkomen. Interra ondersteunt u graag.