ontwerp

Ontwerpen bestaat uit het voortdurend maken van keuzes uit (zelf)opgeworpen mogelijkheden om zo alle aspecten en belangen in een optimum samen te brengen. Het kent dan ook zowel conceptuele, ruimtelijke als functioneel-economische aspecten.

 

Voor elk schaalniveau en vraagstuk geldt dat een gestructureerd afwegingsproces dient plaats te vinden.

De schets vormt daarvan slechts de visuele vertaalslag.

Door in het ontwerpproces de Planet-, Profit- en People-waarden tijdig te onderkennen en 'gewogen' mee te nemen in het keuzeproces is sprake van duurzaam ontwerpen. interra is licentiehouder van Duurzaamheids-Profiel van de Locatie (DPL) op basis waarvan zij haar ontwerpproces structureert.

 

Zij wordt dan ook in toenemende mate gevraagd om, voordat het ontwerpproces start, haar visie te geven op de uitgangspunten en randvoorwaarden die relatie hebben met de 25 duurzaamheidsaspecten mede in relatie tot de toekomstwaardeN daarvan.