doorbraak kromme elleboog en binnenstadspleinen te meppel

Interra voerde de projectleiding (onderzoek, procedures, planvorming, inspraak, aanbesteding) voor de binnenstedelijke doorbraak Kromme Elleboog en integrale herinrichting van Kromme Elleboog, Prinsenplein en Groenmarkt.
Voor het stedenbouwkundig scharnierpunt bedacht, ontwierp en realiseerde ze tevens het zeer herkenbare ontmoetingspunt ‘stadspoef-en-vogelhuisjes’.
De groene klimop-huisjes van 4.5 en 5 meter bieden stadsvogels nestel- en vluchtgelegenheid. De met hardsteen omrande stadspoef vormt de fundering en dient als informele zit-, ontmoetings-, podium- en oriëntatieplek. Het ontwerp ontstond dan ook naar aanleiding van de Stadsvogelprijs die Meppel als eerste gemeente in 2007 ten deel viel.
Daarnaast is interra verantwoordelijk voor de realisatie van het smalste gebouw van Nederland. In plaats van het eenvoudig te slopen is het gebouw, door architect Erik de Leeuw, tot 70 cm ‘samengedrukt’ zodat de cultuurhistorie van de markante plek levend is gehouden. Tevens vormt het de steunconstructie voor de twee belendende panden.