johan frisosluis stavoren

Het projectteam van Ballast Nedam Infra Noord wist onlangs de innovatieve aanbesteding te winnen die in prijsvraagvorm was uitgeschreven en waarvan interra de planfilosofie, het ruimtelijke ontwerp, de duurzaamheids-aspecten en de presentatie voor haar rekening nam.

Door, ook op een dergelijk uitgesproken weg- en waterbouwkundig waterstaatkundig kunstwerk, de People-Planet-Profit benadering toe te passen is dan ook een complex ontworpen dat volledig aansluit bij de nautische en de recreatieve wensen van zowel water- als landrecreanten die Stavoren aandoen.
Het plan scoorde financieel niet als laagste, maar door de hoge belevingswaarde, gebruiksvriendelijkheid en energieprestatie en doordat het de etalage vormt voor alles waar Fryslân voor wil staan zegevierde dit plan.
Het is een sluis van de 21e eeuw die vanuit de duurzaamheidsgedachte is ontstaan en zich daarmee verbijzondert van de beide bestaande sluizen uit de 19e en de 20e eeuw.

download nieuwsbrief Johan Frisosluis