wyldehorne 3 te joure

Interra stelde de stedenbouwkundige visie op en tekende voorhet ontwerp en het beeldkwalitietsplan.

De wijk vormt de overgang van de waterrijke wijk naar het open weide-landschap met opstrekkende verkaveling. Vrijwel alle180 kavels van deze buurt liggen (in)direct aan vaarwater, terwijl lange zichtlijnen de openheid van de buurt en het contact met het landschap borgen.
De openbare ruimte is geconcentreerd langs de doorgaande recreatieve infrastructuur en fungeert voor heel Wyldehorne en Skipsleat; snippergroen is niet aanwezig. Voor flora en fauna zijn diverse biotopen en verbindingszones gecreëerd. De buurt kent geen gasaansluitngen en duurzaam bouwen wordt gestimuleerd.