strategische visie

Een gebiedsvisie is het plan waarin ruimtelijke beleid voor de toekomst is vastgelegd. Een gebiedsvisie kan sectoraal (bijvoorbeeld toeristisch recreatieve ontwikkeling) zijn of integraal.

In het verleden is op allerlei terrein veel ervaring opgedaan met gebiedsvisies, soms heel abstract (ruimtelijke verkenningen), soms instrumenteel (structuurplannen), soms ontwerpend (houtskoolschetsen) en soms om sectoraal beleid te integreren in een samenhangende ambitie (structuurschets).

Hedendaagse gebiedsvisie is meeruitvoeringsgericht en vormt de instrumentele onderbouwing van de toekomstige omgevingsvergunning. Voorzien van een stevige uitvoeringsgerichte uitwerking, is de gebiedsvisie door prioriteitstelling, budgettaire kaders en aanwijzingen voor strategische allianties het belangrijkste beleidsmatige uitvoeringsinstrument van een overheid.

Interra heeft door jarenlange ervaring op allerlei plaatsen ruime ervaring opgebouwd in het opstellen van visies. Maar  interra is bovenal een adviesbureau waarin ontwikkeling, uitvoering en beheer op een praktische wijze gecombineerd zijn.