de gilden III dronten

Ook in Dronten neem het bouwtempo af en rijst de vraag voor welke segmenten er welk programma gebouwd moet gaan worden. Heroriëntatie op doelgroepen en de wijze waarop ontwikkelingen gaan plaatsvinden is dan ook aan de orde.
Voordat de voornoemde stagnatie plaatvond adviseerde interra reeds om bij de gebiedsontwikkeling van De Gilden III meer cascomatig te werk te gaan door stevige ruimtelijke en functionele stedenbouwkundige structuren aan te bieden.
Door hierin vooruitlopend te investeren worden kwaliteiten gerealiseerd waarbinnen (collectief particuliere) ontwikkelingen, ook voor nieuwe niche-groepen, mogelijk zijn.
Juist door ‘’ruimte te geven’’ (slogan van gemeenten Dronten) ontstaan onvermoede en vraaggestuurde en daarmee duurzame ontwikkelingen.
De kunst van het loslaten dient hierbij te worden beoefend.
Interra ontwierp het casco en verzorgde grond- en beheerexploitatieberekeningen waarbij tevens varianten met particulier te ontwikkelen en te beheren gebieden zijn doorgerekend.