prijsvraag toeristische ontwikkelingsvisie zuidwest fryslân

In opdracht en in nauwe samenwerking met Ballast Nedam nam interra deel aan de prijsvraag die vml. gemeente Nijefurd uitschreef. De ingediende visie: Natuurlijk-Gastvrij, bleek met veel waardering van de jury afgetekend de winnende inzending. De jury was breed samengesteld en bestond uit leden van betrokken overheden en uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties, inwoners en het bedrijfsleven.

 

Onze inzending geeft, met accenten op verblijfsrecreatie, water, natuur en landschap een integrale visie met uitwerkingen voor de belangrijkste kernen: Stavoren, Hindeloopen, Workum, Koudum en Warns.

Momenteel wordt er samen met Ballast Nedam hard gewerkt aan een vervolg. Concrete projecten worden uitgewerkt en voorgelegd aan de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân en aan strategische partners in het locale bedrijfsleven.