grou in beweging

Grou is ingeklemd tussen snelwegen en water. In 2003 – 2004 ontbrak het daardoor aan ruimte om gewenste ontwikkelingen van de grond te brengen. De gebiedsvisie: Grou in Beweging bood het handvat door een aantal strategische ingrepen de noodzakelijke ruimte te creëren.

Gemeente en maatschappelijke organisaties hebben actief geparticipeerd in het opstellen van de visie. Middels convenanten zijn de onderdelen tot uitvoering gebracht.

Op basis van deze visie is het waterfront vernieuwd, in een woonzorgzone gerealiseerd zijn de sportvelden vernieuwd en verplaatst en is er ruimte gemaakt voor een nieuw scholencomplex.