integrale toekomstvisie smallingerland

De integrale toekomstvisie Smallingerland is een integraal beleidsdocument waarmee de gemeente Drachten, de kleine dorpen en het landelijk gebied wil positioneren voor de toekomst.

Met burgemeester en wethouders is ervoor gekozen om in deze onzekere tijden van ingrijpende economische veranderingen, onzekere demografische ontwikkelingen en snel vernieuwende technologieën de toekomstvisie te baseren op de verschillende toekomstscenario’s zoals die in de periode 2005 – 2007 zijn uitgewerkt door de Nederlandse planbureau’s. Het is niet alleen interessant om met veel betrokkenen de discussiëren met welke nauwelijks te beïnvloeden externe factoren een gemeente van gemiddelde grootte te maken krijgt. Het is minstens zo belangrijk om te ontdekken dat er binnen dit onzekere perspectief voldoende ruimte is om positie te kiezen en je als gemeente te onderscheiden.