masterplan zavidovo

Door toenemende rijkdom onder groepen van Russische bevolking ontstaat grote behoefte aan tweede woningen, marina’s en golfterreinen. Nadat de provincie Fryslân interra voordroeg aan onroerend goed maatschappij Golutsvinskaya Sloboda van de gemeente Moskou adviseerde interra op strategisch en stedenbouwkundig niveau. Het betreft een zone van circa 3.000 ha. aan de boorden van de Wolga halverwege Moskou en St. Petersburg waarvan circa 300 ha. geschikt gemaakt wordt voor diverse vormen van verblijfsrecreatie (2e huizen, hotels en appartementen). Het overige krijgt de functie van uitloopgebied met een grote diversiteit aan natuur- en recreatiefuncties.