duurzame energie 

Binnen haar mogelijkheden geeft interra het goede voorbeeld als het gaat om duurzaam ondernemen.

 

Zo beschikt zij al 9 jaar over een warmtepomp die warmte en koude betrekt uit het grondwater. In 2010 is circa 100 m2 aan p.v.-panelen geïnstalleerd die een belangrijk deel van het elektriciciteitsverbruik dekt. Het autopark bestaat in toenemende mate uit zuiniger en schonere auto's.

 

In haar adviseringen neemt zij in beginsel de duurzaam-heidsaspecten mee. Afhankelijk van het ambitieniveau van de opdrachtgever worden deze verder geïntegreerd in de planuitwerkingen.

 

Duurzaam ondernemen is ook ongevraagd oog hebben voor maatschappelijke vraagstukken, hierover adviseren en projecten opzetten. Onder 'aktueel' en 'maatschappelijk' vindt je hierover enkele items.