stichting lokaal ideaal makkinga (slim)

In relatie tot de transitieperiode waarin we ons wereldwijd bevinden heeft interra het initiatief genomen om in het dorp Makkinga (ca. 1.000 inwoners) een bottum-up proces op gang te brengen.

Dit met het doel om de kracht van de lokale gemeenschap te herontdekken door met streekeigen middelen, kennis,  vaardigheden en plezier weerstand te bieden aan de wetten van de globalisering.

Zij initieerde SLIM en diende namens haar met succes een aanvraag in voor een Subsidie Maatschappelijke Organisaties en Milieu (Ministerie van VROM).

interra adviseert tot 2013 het SLIM-bestuur tegen zeer sterk gereduceerd mvo-tarief.

Naast algemene bewustwording wordt sterk ingezet op concrete pilotprojecten voor een breed scala lokale doelgroepen. 

Vooreerst wordt gefocust op 'zelfbouw zonnecollectoren, collectieve cranberryteelt, dorpstuinderij, elektrisch motorcross, verwerking lokale biomassa tot pellets, elektrische motorcross en bouw van een toeristisch earthship.

 

Zie ook www.SLIMmakkinga.nl