Merckt, Groningen
projectleiding ontwikkeling

Harinxmaland, Sneek
ontwerp en besteksvoorbereiding

Afsluitdijk 1512

 

 

 

 

 

 

 

BELEEFCENTRUM AFSLUITDIJK PROVINSJE FRYSLÂN 2015 - HEDEN

In het kader van de aanpak van de Afsluitdijk wordt door de Provinsje Fryslân nabij de sluizen van Kornwerderzand het nieuwe Beleefcentrum gerealiseerd.

Dit omvat demonstratie – en expositieruimten voor Rijkswaterstaat, het project Vismigratierivier en de Provincie, alsmede commerciële voorzieningen, in totaal 2.000 m2 BVO. Opening wordt voorzien begin 2018 in het kader van Kulturele Hoofdstad 2018.

Realisatie van het Beleefcentrum is aanbesteed op basis van een DBM contract (Design, Built, Maintain) met een hoge duurzaamheidsdoelstelling (GPR > 9.0).De complexiteit van de realisatie wordt bepaald door onder meer het bouwen inde primaire zee-kering en de wisselwerking tussen de diverse overheden als gebruikers en de belangen van een commerciële exploitatie. 

 beleefcentrum