Merckt, Groningen
projectleiding ontwikkeling

Harinxmaland, Sneek
ontwerp en besteksvoorbereiding

 

GREX-BEX 2010 - heden

 

De kosten voor een nieuwe ontwikkeling beperken zich in de praktijk niet tot de eenmalige investering maar werken door in langjarige kosten voor beheer en onderhoud. Door Interra is een eigen calculatiepakket ontwikkeld voor het gebruik binnen gebiedsexploitaties. Niet alleen de initiele investeringen worden daarin meegenomen, maar ook de langjarige effecten op beheer en onderhoud en de dekking van die kosten. Op die manier ontstaat inzicht in de totale verplichtingen gedurende de gehele levenscyclus van bijvoorbeeld verhardingen, groen, riolering en kunstwerken. Een grafische koppeling maakt eenvoudige controle mogelijk door het geautomatiseerd uittekenen van profielen en opbouw van civiele werken.In diverse gemeenten (onder andere Almere, Katwijk, Meppel) is ons pakket gebruikt om in een vroegtijdig stadium ontwerpkeuzes door te rekenen op zowel de initiële investeringen en opbrengsten (grondexploitatie) als de beheerexploitatie. Wij laten u graag kennismaken met de GREX-BEX. Dat kan met een demo maar ook aan de hand van een door u aan te dragen voorbeeldproject.