HARINXMALAND SNEEK Zwanenburg Projecten BV 2017- heden

Harinxmaland ontwerp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwanenburg-projecten vroeg ons om het stedenbouwkundig ontwerp op te stellen voor een deel van jongste uitbreidingswijk van Sneek. Alle kavels aan vaarwater was het devies waarbij wij tevens hebben voorzien in hoogwaardige, goed beheerbare recreatieve openbare ruimte.