Merckt, Groningen
projectleiding ontwikkeling

Harinxmaland, Sneek
ontwerp en besteksvoorbereiding

 

KLASSIEKE SCHEPENHAVEN TERHERNE Varend Friesland 2013 - 2015

schepenhaven terherne1 De afgelopen 10 jaar adviseerde interra intensief aan de projectorganisatie Het Friese Merenproject. Tijdens de visiefase stelde zij in nauwe samenspraak met bewoners, bedrijfsleven en overheden, voor de havenfronten van ondermeer Workum, Stavoren, Heeg, Harlingen, Joure en Balk (master)plannen op. Aansluitend was zij verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitwerking van talloze deelprojecten die inmiddels vrijwel alle zijn gerealiseerd.