Watercampus, Leeuwarden
contractmanagement en directievoering

Brink, Assen
beheer- en onderhoudsplan

Ecomunity Park, Oosterwolde
ontwerp, besteksvoorbereiding en toezicht

Klassieke schepenhaven, Terherne
bestek en toezicht 

Zuidlanden, Leeuwarden
directievoering

Merckt, Groningen
projectleiding ontwikkeling

Harinxmaland, Sneek
ontwerp en besteksvoorbereiding

Knooppunt A6/A7, Joure
tekenwerk en technisch advies

Jur van der Velde


Sinds 2000 is Interra actief als advies- en ingenieursbureau op het brede terrein van ruimtelijke vraagstukken en adviseert zowel publieke als private partijen.
Wij doen dat vanuit het idee dat een goed advies begint bij het inleven in de wensen van de opdrachtgever in combinatie met een gedegen inhoudelijke kennis en gezond verstand.
Alle fasen in het proces van ruimtelijke plannen kunnen in eigen huis worden ingevuld, vanaf het eerste concept, via het ontwerp naar de technische uitwerking en de beheerconsequenties, alsmede de planologische en vergunningprocedures.
Door onze brede ervaring met plannings- en besluitvormingsprocessen, onze senioriteit en flexibele instelling worden wij daarnaast regelmatig gevraagd voor het voeren van proces- en projectmanagement.

Polaris Groningen

 

POLARIS GRONINGEN Lefier 2016 - heden

 

1506 1 kruising polaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROKKINGLOKATIE ontwikkeling

 

BROKKINGLOKATIE WORMERVEER De Heus BV 2016 - heden

brokkingMedio 2014 stelde De Heus ons de vraag of wij onze visie konden geven op een mogelijke herontwikkeling van het voormalige "Brokking" fabrieksterrein gelegen aan de Zaan te Wormerveer.
Deze fabriek is sinds 2000 niet meer in gebruik als zodanig.
In een gezamenlijk proces met De Heus, Aad Trompert als stedenbouwkundige, de gemeente Zaanstad en Interra is er een plan ontwikkeld bestaande uit een herontwikkeling van de bestaande fabriek tot een appartementengebouw, een eiland met een diverse vrijstaande woningen/tweekappers en op de 3 landtongen geschakelde woningen voorzien vanbrokking2 ligplaatsen.


Na een unanieme instemming van de gemeenteraad is het plan in procedure gebracht en gezocht naar een ontwikkelaar/bouwer om het project verder te brengen. Momenteel bevindt het project zich in de laatste fase van het R.O. proces en kan het bestemmingsplan in begin 2018 worden afgerond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUIDLANDEN

ZUIDLANDEN
LEEUWARDEN

 

Gemeente Leeuwarden
2006 - heden

 

directievoering
gebiedsontwikkeling

 

Lees meer...

BROKKINGLOKATIE

BROKKINGLOKATIE
WORMERVEER

De Heus BV
2016-heden 

 

projectleiding herontwikkeling

 

 

Lees meer...