De Blauwe klap, Assen,
MJOP kunstwerken Florijnas

Klassieke schepenhaven, Terherne
bestek en toezicht 

Knooppunt A6/A7, Joure
tekenwerk en technisch advies

PLV Valkenburg, Katwijk
beheerexploitatie en contractvorming

 

Asfaltonderhoud, Meppel
besteksvoorbereiding en toezicht

Passantenhaven, Elburg
ontwerp en besteksvoorbereiding

Wij zijn gespecialiseerd in (3D) CAD-tekenwerk, kostenramingen (Grex-Bex), besteksvoorbereiding, toezicht en directievoering, projectleiding (van ontwerp t/m realisatie en advisering). Bij het tekenwerk verzorgen wij het uitwerken van schetsontwerpen, het maken van presentatietekeningen voor informatiebijeenkomsten, verkavelings-, bestekstekeningen en revisietekeningen. Daarnaast regelen wij het uitsplitsen van kadastrale percelen. Wij maken kostenramingen; van een eerste snelle indicatieve kostenraming t/m een gedetailleerde besteksraming. Bij de grondexplotatie en beheerexploitatie (GREX-BEX) berekenen wij niet alleen de korte termijn kosten, maar ook de totale kosten gedurende de gehele levenscyclus (Total Cost of Ownership).