Watercampus, Leeuwarden
contractmanagement en directievoering

Taalekspo, Leeuwarden
aanbesteding en directievoering

Beleefcentrum, Afsluitdijk
aanbesteding en directievoering

Merckt, Groningen
projectleiding ontwikkeling

Met onze kennis en ervaring zijn wij inzetbaar op vraagstukken die naast inhoudelijke componenten ook strategische en sturende vaardigheden vragen.
Omdat wij ondernemersvaardigheden op natuurlijke wijze integreren in onze advieswerkzaamheden bieden wij de menselijke component in projecten en
processen de gelegenheid om zich optimaal tot hun recht te laten komen. Dat daartoe bij gelegenheid piketpaaltjes moeten worden geplaatst is daarvan een vanzelfsprekend gevolg, dat daarbij discrepanties tussen beleidsuitgangspunten en de weerbarstige praktijk moeten worden opgelost vormen een deel van de uitdaging. Naast directievoering op grote herstructurerings-en ontwikkelingsprocessen geven wij ondermeer leiding aan integrale inrichtings- en uitvoeringsprojecten.