Ecomunity Park, Oosterwolde
ontwerp, besteksvoorbereiding en toezicht

JW Frisosluis, Stavoren
ontwerp en duurzaamheid

Harinxmaland, Sneek
ontwerp en besteksvoorbereiding

MVW, Frederiksoord
ontwerp, besteksvoorbereiding en projectleiding

Friese Meren Project
ontwerp en besteksvoorbereiding

De Tsjûkemar
ontwerp en procesbegeleiding

Wij onderkennen de maatschappelijke potenties van de buitenruimte en zetten in op kansen om de leefbaarheid van de wijk of het dorp te vergroten. Ook de waardering voor het stadscentrum en de (stads-)natuur draagt daar aan bij. Inbreng van onze ontwerpkennis zorgt er voor dat de buitenruimte bijdraagt aan de waardeontwikkeling van woningen en vastgoed. Dat geldt ook voor de buitenruimte als ruimte voor systemen voor communicatie, klimaatadaptatie, voedselproductie, grondstoffen en energie.