Jur van der Velde

PLV Valkenburg, Katwijk
beheerexploitatie en contractvorming

 

 

titel

opdrachtgever

jaar

ons werk

Haalbaarheidsonderzoek zonnepanelen op rwzi's Wetterskip Fryslân 2018 - heden Toetsen vereiste vergunningen, afwijkingen,
ontheffingen, vrijstellingen en meldingen bij diverse gemeenten

Procedure- en vergunningenmanagement

Diverse gemeenten en initiatiefnemers

2013 - heden

Begeleiden en adviseren over inhoud, procedures en processen bestemmingsplannen, afwijkingen en omgevingsvergunningen

Plannen van aanpak Omgevingswet

Diverse gemeenten

2016 - heden

Opstellen plan van aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet

Ambitiedocumenten en impactanalyses Omgevingswet

Diverse gemeenten

2016 - heden

Opstellen ambitiedocumenten en impactanalyses in het kader van de implementatie van de Omgevingswet 

Vastgoed de Friesche Wouden

Van der Wiel BV

2016 - heden

Het verkrijgen van de vereiste bestemmingen op de grondposities in Vastgoed de Friesche Wouden 

Trainingen Omgevingswet

Diverse gemeenten, provincies en andere partijen

2015 - heden

Het geven van trainingen over de inhoud van en de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet

Informatieve bijeenkomsten Omgevingswet

Diverse gemeenten

2015 - heden

Het geven van informatie aan managementteams, colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden over de inhoud van en de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet

Aanvalsplan Woningmarkt Provincie Fryslân 2014 - 2015 Projectleiding stimuleringsmaatregelen woningbouwmarkt
Marinevliegveld Valkenburg Gemeente Katwijk 2013 - 2016 Gemeentelijk onderhandelaar ten behoeve van overdracht Vinex locatie
Financieringsinstrumenten Provincie Fryslân 2014 - 2015 Projectleiding werkgroep financieringsinstrumenten