Merckt, Groningen
projectleiding ontwikkeling

Harinxmaland, Sneek
ontwerp en besteksvoorbereiding

 

 

watercampus

 

 

WATERCAMPUS LEEUWARDEN Gemeente Leeuwarden 2014 - 2015

Met het onderzoeksinstituut Wetsus als kern, profileert Leeuwarden zich als Capital of Watertechnology. Voor de nieuwbouw van de laboratoria en onderzoeksfaciliteiten is voor de eerste fase gekozen voor een aanbesteding op basis van een Engineering & Construct opdracht (UAVGc). Kenmerkend voor het project zijn de integratie van een hoogtechnologische invulling binnen een bijzonder architectonisch concept, de BREEAM-excellent certificering en de toepassing van rioolgas voor de energievoorziening.

Het gebouw omvat de eerste fase van het project waarbij voor de toekomst in de ontwerpen rekening is gehouden met een uitbreiding naar maximaal 25.000 m2 BVO. Het gehele realisatietraject heeft plaatsgevonden in nauwe samenspraak met de beoogd gebruikers.

De doorlooptijd voor de E&C fase bedroeg van gunning tot oplevering 1,5 jaar.

Rol: directievoerder aanbesteding, ontwerpfase en uitvoering 

 

watercampus2